Ouders

Medezeggenschapsraad

Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)?
Ouders die willen meebeslissen en meepraten over het beleid van de school, kunnen lid worden van de MR. Voor de helft bestaat deze uit ouders en voor de andere helft uit (onderwijzend) personeel van de school. Elke school is verplicht een MR te hebben.

Wat doet de MR?
De MR overlegt met directie en schoolbestuur. Het belangrijkste wat de MR doet is luisteren, adviseren en instemmen over allerlei zaken op school. Dat kan gaan over besteding van geld, nieuwbouw, vakanties en vrije dagen, hulp van ouders, verbeteringen in het onderwijs. Maar ook over bestuurlijke schaalvergroting, imago, klassenindeling, nieuwe onderwijsmethodes, de invoering van ICT, veiligheid op school en bijvoorbeeld samenwerking met andere onderwijsinstellingen. Ook over fusieplannen of het ontslagbeleid moet het bestuur advies vragen aan de MR.

About us

Wie zitten er in de MR

De MR bestaat uit:

Namens het schoolteam:

 • Dhr. Jelmer Sollie (voorzitter)
 • Mw. Janita Spronk (secretaris)

Namens de ouders:

 • Mw. Alice van Beek
 • Mw. Christien Rijpkema
 • Mw. Angela van Loo-Schuld

Vergadering bijwonen?
De MR komt voor een vergadering gemiddeld 6x per schooljaar bij elkaar. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Na aanmelding vooraf bent u van harte welkom. Aanmeldingen graag doorgeven aan de voorzitter: jelmersollie@deakker.nu

Hoe word je lid van de MR?
Er is plek voor 3 ouders in de MR. De ‘aanstelling’ is voor drie schooljaren. Na die drie jaar kan de ouder zich verkiesbaar stellen. Aangezien niet alle MR-ouders in hetzelfde jaar begonnen zijn, is er (vrijwel) jaarlijks ruimte voor nieuwe ouders in de MR. Als er dan meer aanmeldingen dan vacatures zijn, worden er verkiezingen georganiseerd. Deze worden aangekondigd in de nieuwsbrief.

Contact met de MR
Heeft u vragen, tips, opmerkingen, onderwerpen die u op de agenda wilt zetten of wilt u gewoon eens een vergadering bijwonen, stuur ons dan een email: jelmersollie@deakker.nu of spreek één van de MR-leden aan op het schoolplein. Voor klachten en/of individuele zaken over uw kind, is de leerkracht uw eerste aanspreekpunt.

About us

Oudercommissie

De oudercommissie verzorgt onder andere de leuke activiteiten op school zoals dierendag, het sinterklaasfeest, kerstfeest en het paasontbijt.

We hebben een vrijwilligerslijst wat betreft de hulp die we wel eens nodig hebben. Lijkt het je leuk om ook eens te helpen, schroom niet en trek één van ons aan de jas. Een mailtje naar octimotheus@gmail.com mag ook!

Met vriendelijke groet, de oudercommissie 

Leden van de oudercommissie:

 • Reina Bos (voorzitter)
 • Brenda Snoek (secretaris)
 • Willanka van der Weerd
 • Jolinde van de Werfhorst (penningmeester)
 • René van Loo
 • Alien van 't Hul
 • Arianne van Tongeren
 • Vanuit het team: Manon Veldhuis en Rebecca Brussen.

Verkeersveiligheid rondom de Timotheüsschool

We gaan ervan uit dat u als ouders/verzorgers er alles aan doet om voor uw eigen en alle andere kinderen een veilige schoolomgeving te bieden. U draagt tenslotte de verantwoordelijkheid voor uw kind tijdens de reis van en naar school. Maar ook als school vinden we het belangrijk dat uw kind ervaringen opdoet in het verkeer, zeker in de rol van voetganger of fietser. Iedereen kan eraan bijdragen om de verkeersveiligheid rond de Timotheüsschool te verbeteren en de praktische verkeerskennis van de kinderen te verhogen. Ook u!

Hoe kan dat dan?

 1. Als u uw kinderen wegbrengt probeer dit dan zoveel mogelijk te voet of met de fiets te doen. Hierdoor is er minder autoverkeer en kinderen leren beter om verkeersdeelnemer te zijn.
 2. Als kinderen te voet zijn, leer ze dan goed uit te kijken en op een veilige manier over te steken.
 3. Als kinderen met de fiets zijn leer ze dan de belangrijke verkeersregels die ze nodig hebben. Leer ze ook om de fiets op een goede manier te stallen.
 4. Als u uw kind(eren) met de auto brengt, doe dit dan op een veilige en verstandige manier. Parkeer niet in onze schoolzone. Zet uw auto eventueel wat verder weg (bijv. aan de Van Pijkerenlaan of bij het gemeentehuis), zodat u de Tulp - en Narcisstraat niet door hoeft met uw auto. Geef voorrang aan kinderen die de weg oversteken. Houd rekening met uw snelheid in de schoolomgeving.
 5. Om te voorkomen dat uw kind alleen gaat oversteken, willen we graag dat u uw kind opwacht op het trottoir grenzend aan het schoolhek. Ouders van groep 1 en 2 mogen hun kind opwachten op het schoolplein.
We hopen op uw medewerking!! Alvast bedankt! Hebt u vragen? Stuur dan een mail naar onze verkeersouders, Erik en Ingrid Vening: verkeerouder@timotheusschool.nl
About us

Kennismaken?

We maken graag kennis met u en uw kind. Neem contact op voor een afspraak!