Over ons

About us

Identiteit

De Timotheüsschool is een actief Christelijke school. Er wordt iedere dag geopend en geëindigd met gebed. Daarnaast wordt er gewerkt met de Godsdienstmethode “Kind op maandag”. Ook wordt er in alle groepen veel aandacht besteed aan het zingen van Christelijke liederen. Uiteraard besteden we aandacht aan de Christelijke feesten door middel van vieringen op school en in de kerk. Ook gaan we naar de kerk tijdens biddag en dankdag.

We vinden het belangrijk dat we onze levensbeschouwelijke identiteit ook terug laten zien in de praktijk. Dit komt tot uiting in onze communicatie naar kinderen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen bij de school, diverse activiteiten en acties en ons pedagogisch klimaat in de vorm van PBS. Lees hier (link) meer meer over.

Missie

Op deze christelijke school voelt iedereen zich welkom. Ieder kind heeft recht op uitdagend en passend onderwijs, positief en met passie gegeven! We zien ouders en onze omgeving als partners om zo ons onderwijs samen vorm te geven.

Dit maakt dat we kinderen:

 • Leren op trots te zijn op zichzelf en de ander;
 • Stimuleren om zichzelf maximaal te ontwikkelen;
 • Bewust maken dat ze een onderdeel zijn van de maatschappij;
 • Met zelfvertrouwen de stap naar het voortgezet onderwijs laten maken.
De Timotheüsschool.... uitdagend en passend onderwijs, positief en met passie gegeven!
About us
About us

Ons team

Ons team bestaat uit ongeveer 25 personeelsleden, waarvan het meerendeel leerkracht is. Om deze kern heen zijn enkele andere leden werkzaam als directeur, intern begeleider, conciërge, onderwijsassistent, klassenassistent, leerkrachtondersteuner en administrief medewerker. Daarnaast zijn er externe partijen waar wij veel mee samenwerken, zoals EC-Adapt, Intraverte, Goed Bezig Oldebroek, fysiotherapie, dyslexiebehandelaar, CJG, SKO en de gemeente Oldebroek.

De Akker

Onze school is een onderdeel van de De Akker, stichting voor protestants-christelijk primair onderwijs in de gemeente Oldebroek en omgeving. Hierin wordt heel veel samengewerkt, op het gebied van onderwijs, maar ook IB, directie en administratie. In totaal zijn er 7 scholen aangesloten bij deze stichting:

 • De Nassauschool in Hattemerbroek
 • Kindcentrum De Schaapskooi in Wezep
 • De Looschool in ’t Loo-Oldebroek
 • De Timotheusschool in Oldebroek
 • CNS De Regenboog in Oldebroek
 • Basisschool Het Noordermerk in Noordeinde
 • Koldewijn Schoele in Kamperveen

 

About us
About us

Kindcentrum Oldebroek

In samenwerking met De Regenboog en de Looschool is er het Kindcentrum Oldebroek. Concreet betekent het dat de peuteropvang "Oldebroek" gesitueerd in het pand van de Regenboog. Samen denken we na over de voorschoolse opvang, en bieden we ook informatie aan ouders.

Binnen dit kindcentrum wordt er ook contact gemaakt met hulpinstanties zoals het CJG, Moorkids en Intraverte.

Meer weten?

Lees meer over de rol van ouders op De Timotheüsschool.