Praktische informatie

Vakanties
Herfstvakantie
24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie
26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie
27 februari t/m 3 maart 2023
Goede vrijdag
Vrijdag 7 april 2023
Tweede paasdag
Maandag 10 april 2023
Meivakantie
24 april tot 5 mei 2023
Koningsdag
Valt in de meivakantie
Hemelvaart
18 en 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag
Maandag 29 mei 2023
Zomervakantie
10 juli tot 20 augustus 2023
Studiedagen
maandag
29 september 2022
donderdag
3 november 2022
woensdag
14 december 2022
woensdag
1 februari 2023
maandag
6 maart 2023
dinsdag
11 april 2023
donderdag
11 mei 2023
vrijdag
2 juni 2023
Overige afspraken
 • Kinderen nemen eten en drinken voor de kleine pauze (10:00 uur) en de grote pauze (12:00 - 12:30 uur).
 • Op woensdag is het fruitdag, op deze dag dient u uw kind iets van fruit en/of groente mee te geven.
 • Ziekmeldingen gebeuren mondeling (telefonisch) 's ochtends vanaf 8:10 uur en/of via Social Schools.
 • Korte mededelingen kunnen ’s ochtends vroeg nog bij de leerkracht gedaan worden. Voor grotere zaken wordt u gevraagd een afspraak te maken.
 • Elke maand wordt er door een groep een maandviering in de hal georganiseerd, ouders van de betreffende groep zijn hierbij van harte welkom.
 • Voor de gymlessen vragen wij u om uw kind goede gymschoenen mee te geven
 • Verlofaanvragen gaan altijd via de directie, minimaal 6 weken van te voren. Het formulier is hier te vinden.
Continurooster

Wij werken met een continurooster; dit houdt in dat kinderen op school onder toezicht van een leerkracht in de klassen eten.

Deze opzet heeft ook consequenties voor het aantal studiedagen: 9, waarvan 1 in de zomervakantie, daardoor 8 door het jaar heen. Zie bovenaan deze pagina de data van de studiedagen.

Schooltijden groep 1
ma
8:30 - 14:30 uur
di
8:30 - 14:30 uur
wo
8:30 - 12:15 uur
do
8:30 - 14:30 uur
vr
8:30 - 12:15 uur
Schooltijden groep 2 t/m 8
ma
8:30 - 14:30 uur
di
8:30 - 14:30 uur
wo
8:30 - 12:15 uur
do
8:30 - 14:30 uur
vr
8:30 - 14:30 uur
Afspraken voor brengen en halen
 • Parkeren met de auto gebeurt buiten de schoolzone of op de parkeervakken. Gelieve inritten van omwoners vrij te houden.
 • Parkeren met de fiets aub op de stoepen aan de schoolkant, niet aan de overkanten.
 • Er zijn verkeersouders ingesteld, deze kunt u contacten via: verkeerouder@timotheusschool.nl
 • Kinderen mogen pas om 8:20 uur het plein op, vanaf dan is er een pleinwacht aanwezig.
 • Ouders brengen hun kleuter (groep 1-2) tot aan de deur, de leerkrachten vangen ze daar op.
 • Vanaf groep 3 gaan leerlingen s'ochtends en na de pauzes als de bel gaat in de rij in hun eigen vak van de zonnestraal.